privacy

Przegląd

Topsonics co. („My”, „nas” lub „nasz”) zobowiązuje się do ochrony prywatności danych osobowych (tj. Wszelkich informacji dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej), którzy odwiedzają witrynę http://topsonics.com i korzystają z usług dostępne na tej stronie („Usługi”). Zmiany niniejszej Polityki prywatności zostaną opublikowane na Stronie i / lub Usługach i będą obowiązywać po opublikowaniu. Dalsze korzystanie ze Strony i / lub Usług po opublikowaniu jakiejkolwiek poprawki do niniejszej Polityki prywatności będzie stanowić akceptację takiej zmiany.

Gromadzenie i wykorzystanie informacji

Gdy rejestrujesz się jako użytkownik naszej Witryny i Usług, prosimy o podanie danych osobowych, które zostaną wykorzystane do aktywacji Twojego konta, świadczenia Usług, przekazywania Ci informacji o stanie Twojego konta oraz do innych celów określonych w niniejszym Polityka prywatności. Twoje imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, numer telefonu, adres e-mail i niektóre inne informacje o Tobie mogą być przez nas wymagane do świadczenia Usług lub mogą być ujawnione przez Ciebie podczas korzystania z Usług. Zostaniesz także poproszony o utworzenie nazwy użytkownika i prywatnego hasła, które staną się częścią informacji o Twoim koncie.

Przekazując nam dane osobowe i zatrzymując nas w celu świadczenia usług, użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie takich danych osobowych, jak określono w niniejszej Polityce prywatności. Podstawami prawnymi naszego przetwarzania danych osobowych są przede wszystkim to, że przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia Usług i że przetwarzanie odbywa się w naszym uzasadnionym interesie.

Prawa do twoich informacji

Masz prawo dostępu do swoich informacji i ich edycji w dowolnym momencie za pośrednictwem interfejsu internetowego udostępnianego w ramach Usług. Na pisemny wniosek i pod warunkiem potwierdzenia tożsamości możesz uzyskać dostęp do danych osobowych, które przechowujemy, wykorzystujemy lub przekazujemy, i poprosić o dokonanie wszelkich niezbędnych poprawek, w stosownych przypadkach, zgodnie z upoważnieniem lub wymogami prawnymi. Aby jednak upewnić się, że przechowywane przez nas dane osobowe są dokładne i aktualne, niezwłocznie poinformuj nas o wszelkich zmianach danych osobowych pocztą lub e-mailem.